1903 Marriage of Leiser Borger

 

 

English

Polish

Translation

1.

Sequential number

7

7

2.

Groom

Name and surname, place of birth, occupation, residence and house number, name, occupation and residence of his parents

Leiser Borger ura dsouyer Grabjec duia 23 styczuia 1860 szyn karz w Lękawicy #228 syn Samuela I Frümety Borgerów juz zmartych

Leiser Borger born in Grabjec on January 23, 1860 residing in Lękawica #228 son of Samuel and Frümet Borger already deceased

Age

Year

Month

43 czterdziescitrzy

3 trzy

43 years 3 months

Status

Single

Widower

wolny

single

3.

Bride

Name and surname, place of birth, name, occupation, residence and house number of her parents

Freide Goldstein urodauia w Gajce duia 16 pazdziernika 1858 córka Jakoba I Hudesy Goldsteinów

Freide Goldstein born in Gajce on October 16, 1858 daughter of Jakob and Hudesy Goldstein

Age

Year

Month

44 czterdzieścicztery

6 sześc

44 years 6 months

Status

Single

Widow

wolna

single

4.

The marriage

day

month

year

place

16 szesnastego

Kwietnia

1903

Wadowice

16

April

1903

Wadowice

5.

Signatures

Official who conducted marriage ceremony (religious)

under information of the place of residence

H. M. Griesman rabin

H. M. Greisman, Rabbi

6.

 

Signature and occupation of witnesses

Abraham Broner, Sacher Wernerz, obaj w Madowiech?

Abraham Broner, Sacher Wernerz, ? in Madowiech?

7.

Remarks

Wgusaus na pordlwie dokumen lów nasdaprejacych

1. Medryki urodenia narzcaro nego z daly Ceswigeu 18/2 1903/99

2. Medryki urodenia nareczonej zdady Asnre im 18 lutego 1903 98

3. Liriadechna zapowiedi 2 dady Wadowice 5 Kwiedniz 1903 1. 9.

4. Abszydu c. R. obrony Krajowej Batal. No. 54 zdaty Wadowice 3 grudzie 1892

5. Sprewasdanie Rabine du w Wadowicach z duia 16 Kwietnia 1903

Supporting? Documents

1. Metrical birth ? February 18, 1903

2. Metrical birth ? February 18, 1903

3. ? Wadowice April 5, 1903

4. ? Wadowice December 3, 1892

5. ? Rabbi in Wadowice April 16, 1903