1908 Marriage of Lipman Borger

 

English

Polish

Translation

1.

Sequential number

4

4

2.

Groom

Name and surname, place of birth, occupation, residence and house number, name, occupation and residence of his parents

Lipman Borger urodzony i zamieszkały w Zembrzycach  pomocnik handlowy syn Bernarda Borgera i  Goldy recte Gusty z rodu Flach handlarzy w Zembrzycach

Lipman Borger born and residing in Zembrzyce sales assistant son of Bernad Borger and Golda recte Gusta born Flach, traders in Zembrzyce

Age

Year

Month

Urodzony w roku 1877 dnia 24 sierpnia

Born in year 1877 on August 24

Status

Single

Widower

wolny

Single

3.

Bride

Name and surname, place of birth, name, occupation, residence and house number of her parents

RösiGoldberger urodzona i zamieszkała w Tarnawej córka Jozefa Leopolda 2 im Goldbergera i Ernestyny z rodu Silbiger szynkarzy w Tarnawie.

Rosi Goldberger born and residing in Tarnawa daughter of Jozef Leopold  (2 first names) Goldberger and Ernestina born Silbiger innkeepers in Tarnawa.

Age

Year

Month

Urodzona w roku 1885 dnia

12 czerwca

Born in year 1885 on June 12

Status

Single

Widow

wolna

Single

4.

The marriage

day

month

year

place

17 siedmnastego

czerwca

1908

Skawce

17

June

1908

in Skawce

5.

Signatures

Official who conducted marriage ceremony (religious)

under information of the place of residence

M. Rottenberg rabin w Wadowicach

M. Rottenberg Rabbi in Wadowice

6.

Signature and occupation of witnesses

Abraham Müller z Wadowice, Josef Obstfeld z Suchy

Abraham Müller of Wadowice, Josef Obestfeld from Sucha

7.

Remarks

W Wadowicach dnia 21 czerwca 1908

 

Niniejszym udzielam mojej nieletniej cόrce Rösi

ojcowskie zezwolenie na zawarcie ślubu malż. Z Lipmanem Borgerem.

Jόzef Leopold Goldberger

 

Documenta

 

1. Metryka urodzenia z daty _ _ _  _  20/5 08.189

2. Metryka urodzenia  urodzenia z daty Wadowice 2/9 027.1

3. Poświadczenie wykonania obowiązkόw wojskowych z daty Wadowice 27/5 908

4. Świadectwo  zapowiedzi z daty Wadowice 16 czerwca 1908

5. Sprawozdanie Rabinatu w Wadowicach z dnia 25 czerwca 1908

6. Paszport  wojskowy_ _ _  _   

In Wadowice

on June 21, 1908

 

 

1.    Hereby I give my underage daughter Rösi  fatherly consent to enter into marriageYou +1'd this publicly. Undo

 with Lipman Borger

(Signed):

Jozef Leopold

Goldberger

 

 

 

 

Documents

 

1.  Birth Certificate dated _ _ _  _ 

 

2.  Birth Certificate

 

   _ _ _  _   

 

 

3.  Confirmation of completion of military service dated Wadowice

June 16, 1908

 

 

4.  Bann certificate registered in Wadowice June 16, 1908

 

5.  Statement issued by the Rabbinate in Wadowice dated June 25, 1908

 

6.  Military Passeport_ _ _  _