1913 Marriage of Reisel Borger

 

 

English

Polish

Translation

1.

Sequential number

9

9

2.

Groom

Name and surname, place of birth, occupation, residence and house number, name, occupation and residence of his parents

Eliasz Barber urodzony w Gramen paw sh?a? R?im panacn? Kanola?y zamiesaksty? W Wrednie xx Spaungasse #22 syn Majera Hersche 2 im Barbera I Julianny z Silbersteinow porzconyst? W Wiednie XX Klostow neubergstr 18?87

Eliasz Barber born in Gramen paw ? Kanola?y living in Vienna Wrednie Spaungasse #22 District 20 son of Majer Hersch Barber and Julianna nee Silberstein from  Vienna 87 Klostow Neuberg Str. District 20

Age

Year

Month

Urodzony w roku 1888

Duia 3 września

Born in 1888

September 3

Status

Single

Widower

wolny

Single

3.

Bride

Name and surname, place of birth, name, occupation, residence and house number of her parents

Reisel Borger urodzona w Bobiedrze przy rodicach w Wadowicach zamieszka ta, córka Anschla Borgera I Reginy z Reicherów b?la. charz w Wadowicach

Reisel Borger born in Bobiedrze living with family? in Wadowice, daughter of Anschel Borger and Regina nee Reicher ? in  Wadowice

Age

Year

Month

Urodzona w roku 1888

Duia 19 Kwiednia

Born in 1888

April 19

Status

Single

Widow

wolna

Single

4.

The marriage

day

month

year

place

19 dziewietnasty

Sierpień

1913

Wadowice

19

August

1913

Wadowice

5.

Signatures

Official who conducted marriage ceremony (religious)

under information of the place of residence

Seselbeni?y zast rabina w Wadowicach

? Rabbi in  Wadowice

6.

 

Signature and occupation of witnesses

Isiel Bergoffen, Salaman Müller Wadowice

Isiel Bergoffen, Salaman Müller Wadowice

7.

Remarks

Documenty

1. Dwie metryki urodzenia

2. Dwa swiadeclwie zapo wiedzi

3. Passport wajskau z daty Krakau 5/9/1912 z c. k?. Komandy 56 p.p. grundt Nr 272, Nr los?n 425 jako dowód Przejscla or slan rezerwy

4. Sprowczdawie Rabinaln? W Wadowicach z duia 24/8 913

Documents

1. Metrical birth record

2. Marriage Bann certificate

3. Passport ?  Krakau September 5, 1912 ? Komandy 56 ? land Nr 272, Nr ? 425 proof Przejscla ?  reservist

4. Performed? by Rabbi in Wadowice on August 24, 1913