1920 Marriage of Yachet Borger

 

 

English

Polish

Translation

1.

Sequential number

9

9

2.

Groom

Name and surname, place of birth, occupation, residence and house number, name, occupation and residence of his parents

Samuel Wigder 2im Hammerschlag urodony w D/Bani..thal? Wien…syn Tyrin?… Jakoba Sta?ra z Nowogol/ta?a

Samuel Wigder Hammerschlag born in Dave..thal? Wien…syn Tyrin?… son of Jakob Sta?ra in Nowgola..?/ta?a

Age

Year

Month

Urodony w roku 1889

Duia 15 grudnia

Born in 1889

December 15

Status

Single

Widower

wolny

Single

3.

Bride

Name and surname, place of birth, name, occupation, residence and house number of her parents

Yacheta Borger urodzana I zawisorka ta w Wadowicach przy rodichach córka Anschla Borgera blacharza itegoz matz żanki Reginy z rodu Reicher w Wadowicach

Yachet Borger born and living in Wadowice daughter of Anschel Borger tinsmith ? and Regina nee Reicher from Wadowice

Age

Year

Month

Urodzona w roku 1890

Duia 3 lipca

Born in 1890

July 3

Status

Single

Widow

wolna

Single

4.

The marriage

day

month

year

place

24

Lutego

1920

Wadowice

24

February

1920

Wadowice

5.

Signatures

Official who conducted marriage ceremony (religious)

under information of the place of residence

A. ? ? rabin w Wadowicach

A. ? Rabbi in Wadowice

6.

 

Signature and occupation of witnesses

Isrl Brauna, Jakob Zamwski obaj w Wadowicach

Isrl Brauna, Jakob Zamwski ? in Wadowice

7.

Remarks

Dokumenty

1. Duie metryki urodzenia

2. Dwa swiadectwa lapowie dzi

3. Toswiedczenie Skawastra? Nowy Targ że narzcezony do petnel obowiazkaie? Wojska

4. Sprawozdawie Rabiniatu w Wadowicach

Dokumenty

1. Metrical birth record

2. Certificate ?

3. ? Nowy Targ that groom to ? Army duty

4. Rabbi performed in Wadowice