April Lewy Golden

LCVA_1367_9_369_380

Transcription of Lithuanian

9   balandžio    20   380

93276

         

Kretingos Apskr. Viršininkui.

 

        Grąžindama susirašinėjimą, Vidaus Reikalų Ministerija praneša, kad duoti p. Levui Goldenui užsienio pasą tuo tarpu negalima.

        Priedas: 6 lapai ir 2 fotogr.

 

A. Survila,

Departmento Direktorius

 

V. Banaitis,

Pilietybės Referentas

 

English Translation

9   April    20   380

93276

 

Kretingos circle. Governor.

 

         When returning a correspondence Internal Affairs reports that give p. GOLDEN Levu foreign passport while not.

         Attachment: 6 pages and 2 Capture.

 

A. Survila,

Department Director

 

V. Banaitis,

Citizenship Reporter