November 2, 1920 Leo Fleischman Passport

LCVA_383_15_20_355 (Part 2)

 

Transcription of Lithuanian

English Translation

24.

Kokios yra sveikatosesveras?

Health: - ?

25.

Tėvo ir motynos vardai ir pavardė

Leizeris - Ella

Father's and mother's name -

Leizer - Ella

26.

Kur tėvai gimėLietuzoje?

Where parents were born - Lietuzoje?

27.

Tėvų pilietybė { DabarMatyna - -

                      { Prieš karą -

Parents' nationality – now: Matyna

                                before the war -

28.

Kur tėvai gyvena { DabarRusijeze?

                          { Prieš karą -   

Where the parents live - now: Russia?

                                     before the war -

29.

Lietuvoje kur prašytojas turi { Giminių (adresas) – Pasvalyze

{ Pažįstamų (adresai) –

Where in Lithuania the applicant has:

 Relatives (addresses): Pasvalys

 Acquaintances (addresses):

30.

Lietuviškai kalba: (gerai kalba, kalba, visai ?ckalbamašai

Lithuanian language (good speech, language, right? Ckalba: low levels

31.

Čia paduotas żinias tikrinu savo parašu

(seka prašytojo parašas) L. Fleischman

Filed here to test your signature

applicant's signature: L. Fleischman

 

2 / IX 1920

November 2, 1920

 

Atstovybės pastabos ir motivuota išvada dėl prašytojo pilietybės optacijos tikslingumo.

Representations and comments motivuota conclusion concerning the applicant's citizenship, optional expediency.