1913 Death of Salomon Hefler

 

 

English

Polish

Translation

1.

Sequential number

23

23

2.

Date and registration number of the document of the post-mortem inspection certified by the proper authority and the name of the person performing the post-mortem inspection

L?. 65 Kobylowloki 3/12/1913 Jankiel? Jamna, widz zwłok Kobylowłoki

#65, Kobylowłoki, 3 December 1913, by Jankiel? Jamna, corpse viewer of Kobylowłoki

3.

Death

hour

day

month

year

Place and house No.

gebr. 6 prsed? ?

trzeci?

grudzień?

1913

Kobylowloki

6 p.m.

3rd

December

1913

Kobylowłoki house #1

4.

Burial

     

day

month

year

Place

czarty?

grudzień?

1913

Janow

4th

December

1913

Janow

5.

Deceased

Name and Surname, status, occupation, also name, occupation and place of residence of parents

Salomon Hefler niezamężna, kasjernia gorzelnicza w Kobylowlokach syn rzekomych rodziców Chuny i Pesi Hefler zamieszkała w (Kolorowze?) karolowce? w domu #1

Salomon Hefler, unmarried, distillery cashier in Kobylowłoki, son of alleged parents Chune and Pesa Hefler, laborers of Kolozówce/Kolozówka?, residing in Kobylowłoki at house #1

Residence

House number

6.

Sex

male

x

x

female

7.

Age

years

66

 

66

 

months

8.

Status

single

x

 

x

 

married

widowed

9.

Illness and type of death

wada serca?

Heart defect

10.

Remarks

 

Translation provided by Valerie Baginski