1922 Death Record Header Translation

 

 

Lithuanian

English

 

Žydų Bendruomenės Taryba

Jewish Community Council

1.

Nr. vyrų

Seq. number of female gender

2.

Nr. Mot.

Seq. number of male gender

3.

Mirusiojo vardas ir parvardė

Deceased’s given and surname

4.

Jo gimimo metai arba amžius

Birth day and year

5.

Nevedęs vedęs našlys, persiskyręs, netekejust, tekejust našlė, persiskyriust

Single, married, widowed, separated, unmarried

6.

Mirusiojo užsiėmimas gyvenime

Deceased’s Occupation

7.

Mirusiojo tėvo vardas ir pavardė

Deceased’s father’s given and surnames

8.

Motinos vardas

Mother’s given name

9.

Mirusiojo gyvenamoji vieta

Deceased’s Birthplace

10.

Liga arba mirties priežastis

Illness or cause of death

11.

Mirimo diena ir metai žodžiais

Death day and year

12.

Mirimo vieta

Place of death

13.

Palaidojimo diena ir metai žodžiais

Burial day and year

14.

Kur palaidotas

Where buried