1930s Death Record Header Translation

 

 

Lithuanian

English

1.

Įrašo Nr.

Entry seq. number

2.

Įrašo diena

Entry Date

3.

Vardas

Given name

4.

Pavardė

Surname

5.

Mirusio vardas ir pavardė šeimynos padėtis (nevedęs, vedęs(usi), našlys(ė), persiskyręs(usi), netekėjusi, (tekėjusi), užsiėmimas, gimimo diena arba amžius; gyvenamoji vieta, tautybė, pilietybė, jo tėvo ir motions vardai ir pavardės

Given and surname of deceased, house location (single, married, widowed, separated, unmarried mother, occupation, birth date or age, residence, nationality, citizenship, paternal and maternal given and surnames.

6.

Mirimo diena (mėnuo ir diena rašyti žodžiais) ir vieta

Death date (month, day) and place

7.

Liga arba nirties priežastis

Illness or cause of death

8.

Palaidojimo diena ir vieta

Burial date and place

9.

Pastabos

Comments