David and Rebeka Golden
1916

Previous Photo  |  Next Photo

Return to Photo Index